Riderspranget

Her har jeg filmet Ridderspranget.
Ridderspranget er en trang kløft i Sjoadalen der Sjoaelva fosser ned. Ifølge Ivar Kleiven forteller sagnet at ridderen Sivart på Kvie i Valdres hadde røvet en vakker jente, kalt Skårvangssolen fra ridderen Ivar Gjesling på Sandbu i Vågå. Sigvart satte Skårvangssolen framme på hesten sin og red avgårde. Ivar satte etter Sigvart og nådde han igjen ved Ridderspranget.
Men hesten med Sigvart og Skårvangssolen oppå …hoppet over kløften med det fossende vannet under. Derfra hindret han Ivar og hans menn i å prøve å gjøre hoppet etter dem.

(Sjoadalen ligger i Vågå kommune i Oppland fylke, i Nord-Gudbrandsdalen)

One Reply to “Riderspranget”

  1. Her har jeg filmet Ridderspranget.
    Ridderspranget er en trang kløft i Sjoadalen der Sjoaelva fosser ned. Ifølge Ivar Kleiven forteller sagnet at ridderen Sivart på Kvie i Valdres hadde røvet en vakker jente, kalt Skårvangssolen fra ridderen Ivar Gjesling på Sandbu i Vågå. Sigvart satte Skårvangssolen framme på hesten sin og red avgårde. Ivar satte etter Sigvart og nådde han igjen ved Ridderspranget.
    Men hesten med Sigvart og Skårvangssolen oppå …hoppet over kløften med det fossende vannet under. Derfra hindret han Ivar og hans menn i å prøve å gjøre hoppet etter dem.

    (Sjoadalen ligger i Vågå kommune i Oppland fylke, i Nord-Gudbrandsdalen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *